img

Пам'ятка з пожежної безпеки в школі

Ви перебуваєте: зразки документів

Загальні вимоги до пожежної безпеки школи полягають у наступному:

· Шкільні будівлі перед початком навчального року повинні бути прийняті відповідними комісіями, до складу яких включаються працівники державного пожежного нагляду;

· В навчальних класах і кабінетах слід розміщувати лише необхідні для забезпечення навчального процесу меблі, прилади, моделі, приналежності, допомоги і т.п., які повинні зберігатися в шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стійках;

· Число парт (столів) в навчальних класах і кабінетах не може перевищувати кількості, встановленої нормами проектування;

· З учнями і студентами повинні бути організовані заняття (бесіди) з вивчення правил пожежної безпеки в побуті;

· Після закінчення занять в кабінетах, лабораторіях і майстернях все пожежонебезпечні та вибухопожежної речовини і матеріали необхідно прибрати в спеціально обладнані приміщення.

В інструкціях про заходи пожежної безпеки потрібно відобразити такі питання:

* Порядок утримання території, будівель і приміщень, в тому числі евакуаційних шляхів;

* Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки при проведенні технологічних процесів, експлуатації обладнання, виробництві пожежних робіт;

* Порядок і норми зберігання і транспортування вибухопожежонебезпечних речовин і пожежонебезпечних речовин і матеріалів;

* Місця куріння, застосування відкритого вогню та проведення вогневих робіт;

* Порядок збору, зберігання і видалення горючих речовин і матеріалів, утримання та зберігання спецодягу;

* Граничні показання контрольно вимірювальних приладів (манометри, термометри, і ін.), Відхилення від яких можуть викликати пожежу або вибух;

* Обов'язки і дії працівників у разі пожежі, в тому числі:

- правила виклику пожежної охорони;

- порядок аварійної зупинки технологічного обладнання;

- порядок відключення вентиляції та електрообладнання;

- правила застосування засобів пожежогасіння та установок пожежної автоматики;

- порядок евакуації горючих речовин і матеріальних цінностей;

- порядок огляду і приведення в пожежовибухобезпечними стан всіх приміщень установи.

Інструкції про заходи пожежної безпеки повинні бути розроблені для кожного вибухопожежонебезпечного ділянки (майстерні, кабінету тощо.) *.

Інструкції про заходи пожежної безпеки затверджуються директором школи і вводяться в дію його наказом. До наказу, крім інструкцій, доцільно докласти пам'ятку «Порядок дій при пожежі» (вивішується в кожному приміщенні школи), план евакуації, план проведення тренувань по евакуації людей з приміщень школи в разі виникнення пожежі (тренування наводяться не рідше одного разу на півріччя).

Наказ директора школи

«Про забезпечення пожежної безпеки»

З метою поліпшення роботи щодо забезпечення пожежної безпеки в приміщенні школи і шкільної території

наказую:

1. Призначити відповідальним за пожежну безпеку заступника директора з адміністративно господарської частини _________________________________________ (П.І.Б.).

2. Відповідальному за пожежну безпеку провести наступні заходи:

- вивісити в канцелярії, учительській, майстерень, кабінетах фізики, хімії, інформатики, технічного праці, фізкультурному і актовому залах таблички з номером телефону 01 - виклику пожежної охорони і пам'ятку «Порядок дій пі пожежі».

Пам'ятка «Порядок дій при пожежі»

1. Негайно повідомити про те, що трапилося пожежної охорони по телефону 01, назвати адресу установи, місце пожежі і своє прізвище.

2. Повідомити про те, що сталося керівнику установи (чергового адміністратора).

3. Вжити заходів щодо евакуації учнів і співробітників.

4. Гасити пожежу наявними засобами.

- Не рідше двох разів на місяць перевіряти стан підвального приміщення, не допускати складування в підвалі ніяких горючих речовин.

- Утримувати постійно вільними основні і запасні виходи з приміщення школи. Зберігати ключі від запасних виходів в спеціальній шафі в приміщенні канцелярії, а також забезпечити ключами технічних працівників першого поверху.

- Організувати зустріч пожежної команди і вказати найкоротший шлях під'їзду до будівлі школи.

3. Відповідальність за дотримання заходів пожежної безпеки під час проведення масових заходів покласти на відповідального за їх проведення. Зобов'язати відповідального перевірку шляхів евакуації учнів до проведення заходу.

4. Призначити наступних співробітників відповідальними за евакуацію учнів і персоналу в разі виникнення пожежі на поверхах школи:

3 поверх - ______ (П.І.Б.), Заступник директора з навчально-виховної роботи;

2 поверх - ______ (П.І.Б.), Заступник директора з навчально-виховної роботи в початкових класах;

1 поверх (права сторона) - ______ (П.І.Б.), Заступник директора з виховної роботи;

1 поверх (ліва сторона) - ______ (П.І.Б.), Учитель ОБЖ.

5. Покласти відповідальність за евакуацію учнів в разі виникнення пожежі в навчальних кабінетах, майстернях, спортивному залі на вчителя, провідного урок, або вихователя групи продовженого дня.

6. Відповідальному за пожежну безпеку провести протягом року три заняття з особами, відповідальними за евакуацію учнів на поверхах.

7. Класним керівникам всіх класів внести в план виховної роботи бесіди з учнями про необхідність дотримання заходів пожежної безпеки.

8. Викладачеві курсу ОБЖ приділити особливу увагу вивченню і відпрацювання правил поведінки учнів в разі виникнення пожежі.

9. Два рази в перебігу навчального року (вересень, грудень) на нарадах при директорі розглядати питання стану пожежної безпеки в установі.

Директор школи:

З наказом ознайомлений:

ПРИБЛИЗНІ ПИТАННЯ

Тематичної перевірки «Стан пожежної безпеки школи»

1. Наявність наказу директора школи про забезпечення пожежної безпеки, який видається на початку навчального року; наказів, що регламентують протипожежний режим в школі.

Названими наказами визначаються:

- місця зберігання і допустимий обсяг (маса) лаків, фарб, розчинників і інших легкозаймистих рідин, які можуть знаходиться на території школи;

- порядок прибирання приміщень і горючих відходів;

- порядок знеструмлення електрообладнання після закінчення робочого дня і в разі пожежі;

- порядок огляду і закриття приміщень школи по закінченню роботи, дії при виявленні пожежі;

- порядок і терміни проходження персоналом та учнями школи протипожежного інструктажу;

- відповідальні за проведення протипожежного інструктажу;

- відповідальні за пожежну безпеку будівель і окремих приміщень школи.

2. Наявність інструкцій з пожежної безпеки.

Питання які необхідно відобразити в таких напрямках, вказані раніше в матеріалі І.А Рожкова (прим. Ред.).

3. Наявність планів евакуації.

План оформляється на кожен поверх будівлі школи, підписується особою, відповідальною за пожежну безпеку і затверджується директором. План евакуації повинен містити текстову частину і схему поверху, на якій нанесені напрямки евакуації, місця розташування первинних засобів пожежогасіння та засобів зв'язку. План повинен бути вивішений на видному місці. У разі зміни умов функціонування школи його необхідно своєчасно переглянути.

4. Наявність протипожежного куточка.

У куточку повинні бути вивішені плакати, що інформують персонал школи та учнів про заходи пожежної безпеки, список пожежної дружини школи, опис обов'язків членів дружини під час пожежі.

5. Наявність і укомплектованість внутрішніх пожежних кранів.

Внутрішні пожежні крани комплектуються рукавами з приєднаними до нас стволами. У місцях з'єднання пожежного рукава з краном і зі стовбуром повинні бути гумові прокладки ущільнювачів. Вони знаходяться в опломбованих настінних шафах. На дверцятах шафи повинен бути нанесений буквений індекс з порядковим номером шафи і номер телефону пожежної частини.

6. Своєчасність технічного обслуговування та перевірки працездатності внутрішніх пожежних кранів.

Не рідше двох разів на рік (як правило, навесні і восени) внутрішні пожежні крани повинні проходити технічне обслуговування і перевірятися на працездатність шляхом пуску води. Для цього вибирають два найбільш віддалених, вище всіх розташованих, пожежних крана, розгортають пожежні рукава і повністю відкривають гвинт. Довжина компактного струменя повинна бути не менше 17 метрів. Після цього пожежні рукави просушують і перекочують на нову складку, інші пожежні рукави повинні перекочуватися на нову складку не рідше двох разів на рік. Про результати технічного обслуговування та перевірки працездатності внутрішніх пожежних кранів складається акт.

7. Наявність покажчиків пожежних гідрантів.

Поруч з пожежними гідрантами повинні бути встановлені покажчики, на яких чітко наносяться цифри вказують відстань до джерела води. Пожежні гідранти повинні знаходиться в справному стані, перевірятися не рідше двох разів на рік на водоотдачу, про що складається акт. У зимовий час пожежні гідранти повинні бути утеплені й очищені від снігу і льоду.

8. Наявність вогнегасників і своєчасність їх перевірки та перезарядки.

Будинки школи повинні бути забезпечені вогнегасниками відповідно до норм. Хімічні пінні вогнегасники перезаряджаються щорічно. Вуглекислотні вогнегасники повинні перевірятися не рідше одного разу на 2 роки шляхом зважування (допустима витік протягом року - не більше 80 грамів). Балон вуглекислого вогнегасника піддається гідравлічним випробуванням 1 раз в 5 років. Порошкові вогнегасники повинні проходити огляд на зарядних станціях 1 раз в 2 роки. На корпусі вогнегасників наноситься порядковий номер білою фарбою, а також вивішуються таблички із зазначенням дати їх перевірки або перезарядки, ваги заряду і підпису особи, відповідальної за стан вогнегасника. Всі первинні засоби пожежогасіння повинні бути зареєстровані в журналі обліку первинних засобів пожежогасіння.

9. Наявність і технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації.

Автоматична пожежна сигналізація встановлюється

в кабінетах і лаборантських фізики, хімії, біології, навчальних майстерень обслуговуючої праці, приміщеннях призначених для зберігання технічних засобів і апаратури, роздягальнях, спортивних і актових залах,

кіноапаратних, обідніх залах, приміщеннях для груп продовженого дня, бібліотеках, канцеляріях, учительських, кімнатах техперсоналу, комор. Прасувальних. Автоматична пожежна сигналізація повинна постійно перебувати у включеному стані і щорічно перевірятися на працездатність, про що складається спеціальний акт.

10. Стан евакуаційних проходів, виходів, коридорів, тамбурів і сходів.

Евакуаційні проходи, виходи, коридори, тамбури, сходи не повинні захаращуватися будь-яким обладнанням і предметами. Вихідні двері сходових кліток обладнуються ущільненнями в притворах і пристроями самозачинення. Всі евакуаційні виходи забезпечені легкооткривающіміся запорами. Неприпустимо забивати евакуаційні виходи цвяхами. У коридорах, вестибюлях, холах, на сходових клітках евакуаційних виходів повинні бути розпорядчі та вказівні знаки безпеки.

11. Стан горищних приміщень.

Двері або люки горищних приміщень повинні бути постійно закриті на замок. На дверях або люках горищних приміщень наносяться написи, що інформують про місце зберігання ключів. Слухові вікна повинні бути засклені. Вони знаходяться в закритому стані. Горища шкільних будівель не можуть бути використані як складські приміщення і сушарки. Обробка дерев'яних конструкцій горищних приміщень вогнезахисним складом повинна проводиться не рідше 1 разу на 3 роки, про що складається спеціальний акт. Перевірка стану вогнезахисної обробки повинна проводитися 1 раз в 6 місяців, про що також складається спеціальний акт.

12. Порядок зберігання фарб, лаків, розчинників і інших легкозаймистих рідин.

Зберігати фарби, лаки, розчинники та інші легкозаймисті рідини потрібно в окремих будівлях, складах.

13. Утримання території школи.

Територія школи повинна своєчасно очищатися від горючих відходів, сміття, опалого листя, сухої трави і т.п. Спалювання сміття на території забороняється, він повинен збиратися і вивозитися.


Популярные новости
Шумоизолируем стены и перекрытия потолка в каркасном доме
Комфортная атмосфера личного пространства деревянного дома во многом зависит от качественной звукоизоляции. Несмотря на то, что дерево хороший проводник шума, каркасный дом достаточно тихий. Это обусловлено
Звукоизоляция квартиры своими руками: как сделать шумоизоляцию стен, пола и потолка
Многих жителей многоквартирных домов волнует вопрос шумных соседей. Особенно остро стоит этот вопрос для жителей панельных домов, где стены тонкие и хорошо пропускают звук. Сегодня мы расскажем, как делается
Звукоизоляция пола в деревянном доме своими руками — пошаговые инструкции! — Своими руками
Старые деревянные дома сейчас уже редкость, но мода на здоровый образ жизни и экологию привела к тому, что этот тип жилья стал востребованным. Дачи и загородные дома часто строятся из дерева, и их владельцам
Звукоизоляция пола в деревянном доме
Старые деревянные дома сейчас уже редкость, но мода на здоровый образ жизни и экологию привела к тому, что этот тип жилья стал востребованным. Дачи и загородные дома часто строятся из дерева, и их владельцам
Межэтажное утепление и звукоизоляцияв деревянном доме: выбор материала и технология работ
Содержание статьи: Чердачное перекрытие частного дома из дерева должно обладать хорошими теплоизоляционными и звукоизолирующими характеристиками. Если коттедж одноэтажный, то добиться этого достаточно
Звукоизоляция стен своими руками от соседей в квартире, в деревянном доме и пр, материалы, видео
Звук оказывает заметное влияние на нашу психику, эмоциональное и физическое состояние. Если в работе, отдыхе или на досуге вас сопровождает даже незначительный шум, это приводит к стрессу, снижению остроты
Шумоизоляция
огда о жилом доме говорят как об элитном объекте, подразумевается, что его потребительские свойства по основным критериям, характерным для жилого здания, существенно выше аналогичных параметров типового
Самый лучший материал для шумоизоляции стен
Практически каждый человек после проведенной за стенами фасада с панелями под дерево бессонной ночи задается вопросом, насколько качественна в его доме шумоизоляция стен, является ли предлагаемые в настоящее
Звукоизоляция стен в деревянном доме что лучше
Надежная шумоизоляция стен в деревянном доме должна монтироваться в процессе основного строительства. Материалы, значительно снижающие уровень проникающего шума, очень часто используются и как утеплитель
Звукоизоляция квартиры в панельном доме
Те, кто живет в панельном доме, каждый день сталкивается с плохой шумоизоляцией своей квартиры, то соседи громко гуляют, то кто-то на 5 этаже дрелью работает. И у всех появляется желание – сделать звукоизоляцию
Все новости