img

Ako určiť objem miestnosti. Ako vypočítať objem miestnosti

  1. Ako vypočítať kubický objem nadácie
  2. Budete potrebovať
  3. inštrukcia

Pre mnohých, ktorí sú konfrontovaní s rezivom, je otázka, ako vypočítať kubickú kapacitu neopraveného a hrany náročnou úlohou. V zásade je to jednoduché a jednoduché. Nižšie uvádzame základné metódy výpočtu kubickej kapacity dosky.

Na hodinách geometrie bolo dosť často potrebné vypočítať objem niečoho. Situácia je taká istá s rezaným rezivom. Musíte len vynásobiť šírku podľa výšky a dĺžky. Samozrejme, nemusíte to robiť na celom balíku reziva alebo dosky. Bude stačiť, ak spočítate kubaturu jednej dosky (dreva), potom stačí spočítať celkový počet dosiek v obale a kubatúra jednej dosky vynásobená vypočítaným počtom dosiek. Ďalším dôležitým pravidlom pri výpočte kubickej kapacity jednej dosky, musia byť všetky rozmery zmenšené na jedno meranie, to znamená, alebo všetko je prevedené na centimetre, milimetre alebo metre. Merania vykonávame podľa nasledujúcich parametrov: hrúbka, šírka, dĺžka.

Pri výpočte kocky nezaistenej dosky sa tiež meria šírka, dĺžka a výška. Len v neomietanom rezive nie je možné vypočítať objemovú kapacitu jednej dosky, preto sa musí doska položiť v balení, merať a použiť rôzne koeficienty. Pre presnejší výpočet je najlepšie zložiť dosku v jednej hromade, potom zmerať v strede najširšie a najtenšie dosky, potom pridať tieto dva ukazovatele a rozdeliť dvoma. Výsledkom je priemerná šírka. Zmerajte dĺžku a výšku ako obvykle.

Ďalej musíte vynásobiť hrúbku stohu pre šírku a dĺžku a použiť redukčný faktor. Podľa GOST, pre polovicu dreva je 0,5, a pre neopravené dosky je 0,63. Ale veľmi často, na zjednodušenie výpočtov, výrobcovia píly, aby prepravu dreva, ktoré majú koeficient 0,7. Ak sa takto počíta jedna hromada, je potrebné prejsť na druhú, tretiu a tak ďalej, až kým sa nezapočítava celé drevo.

Ako vypočítať kubický objem nadácie

  • stĺpovitý
  • stuha
  • doska

Pri výpočte kubickej kapacity stĺpcového základu musíte najprv vypočítať objemovú kapacitu jedného betónového stĺpca. Pre tento násobok dĺžky. Ak sa použijú stĺpce kruhový prierez , potom sa polomer štvorca vynásobí koeficientom "Pi - 3,14" a výsledný výsledok sa vynásobí výškou stĺpca. Výsledok sa potom vynásobí celkovým počtom stĺpcov, ktoré sa nachádzajú na území. Bude to celková kubická kapacita nadácie. V tých prípadoch, keď sú stĺpce spojené s riešením, je potrebné použiť vzorec rovnobežnostenu.

Pri výpočte kubickej kapacity základu typu pásky sa najprv určí typ úseku. Ak je to rovnaké, obvod územia sa násobí hrúbkou a dĺžkou. V prípade, že sa líši, stačí vypočítať objemy každej sekcie samostatne a v dôsledku toho spočítať všetky získané výsledky.

Objem je kvantitatívna charakteristika priestoru. Objem miestnosti je určený tvarom a lineárnymi rozmermi. Koncepcia objemu úzko súvisí s pojmom objem, tj objem vnútorného priestoru nádoby, baliaceho boxu atď. Prijaté jednotky merania sú v meracom systéme SI a jeho derivátov meter kubický m3, cm3, liter.

Budete potrebovať

  • Na meranie objemu miestnosti potrebujete pásku, list papiera, kalkulačku, pero.

inštrukcia

Každá izba, ako napríklad miestnosť, je z geometrického hľadiska obdĺžniková. Hranolový hranol je trojrozmerný tvar, ktorý má šesť plôch (napríklad miestnosť: 4 steny, strop, podlaha) a každý z nich je obdĺžnik. Vzorec na zistenie objemu pravouhlého hranola: V = abc. Objem pravouhlého hranola je rovný súčinu jeho troch rozmerov. Okrem tohto vzorca môžete merať objem miestnosti vynásobením plochy podlahy výškou.

Tak pokračujte vo výpočte objemu miestnosti. Zmerajte dĺžku jednej steny (dlhá stena), potom zmerajte dĺžku druhej steny (krátka stena). Zmerajte na podlahe na úrovni podstavca, pásku držte rovno. Teraz zmerajte výšku miestnosti, aby ste to urobili, prejdite na jeden z jej rohov a presne zmerajte výšku uhla od podlahy k stropu. Údaje zapíšte na papier, aby ste nezabudli. Teraz pokračujte do výpočtov: vynásobte dĺžku dlhej steny dĺžkou krátkej steny, vynásobte výsledný produkt (číslo) výškou a získate požadovaný výsledok. priestory sa počítajú v rôznych prípadoch: 1) v prípade nákupu klimatizácie, pretože klimatizačné jednotky sú určené pre určitý objem priestorov, 2) pri inštalácii radiátorov v miestnostiach, pretože počet úsekov v chladiči závisí priamo od objemu miestnosti.

Ak máte miestnosť nepravidelného tvaru, to znamená, že sa skladá z veľkého hranola a malého. V tomto prípade je potrebné merať objem každého z nich samostatne a potom pridať. Ak je vo vašej izbe výklenok (polkruhový výklenok), jeho objem by sa mal vypočítať pomocou objemového vzorca. Objem každého valca sa rovná súčinu plochy základne výškou: V =? r2 h kde? - toto číslo "pi" je rovné 3,14, r2 je štvorček polomeru valca, h je výška. Predstavte si svoj výklenok ako súčasť valca, vypočítajte objem celého valca, potom zistite, aká časť tohto valca sa nachádza vo vašom výklenku, odpočítajte ďalšiu časť od celkového objemu.

Pri výrobe stavebných a opravárenských prác sa často vyžaduje odhad objemu priestorov. Vo väčšine prípadov je to potrebné na objasnenie množstva materiálov potrebných na opravy, ako aj na výber účinného vykurovacieho alebo klimatizačného systému. Kvantitatívne charakteristiky opisujúce priestor spravidla vyžadujú určité merania a jednoduché výpočty.


Kvantitatívne charakteristiky opisujúce priestor spravidla vyžadujú určité merania a jednoduché výpočty

inštrukcia

Najjednoduchším prípadom je, keď je potrebné určiť objem miestnosti pravidelného obdĺžnikového alebo štvorcového tvaru. Pomocou meracej pásky v metroch merajte dĺžku a šírku stien, ako aj výšku miestnosti . Najpohodlnejší spôsob merania na podlahe pozdĺž podlahových líšt. Vynásobte získané údaje a dostanete požadovaný objem.

Ak má miestnosť nepravidelný alebo zložitý tvar, úloha sa stáva trochu zložitejšou. Rozdeľte plochu miestnosti do niekoľkých jednoduchých tvarov (obdĺžniky, štvorce, polkruhy a tak ďalej) a po vykonaní merania vypočítajte plochu každého z nich. Výsledné hodnoty pridajte sčítaním oblasti. Vynásobte výšku výškou miestnosti . Merania by sa mali vykonávať v rovnakých jednotkách, napríklad v metroch.

Pri vedení stavebné práce Stanovenie objemu celej konštrukcie je určené normami. Takzvaný objem budovy pozemnej časti budovy s podkrovím možno vypočítať vynásobením plochy horizontálneho úseku pozdĺž vonkajších obrysov na úrovni spodného poschodia. Zmerajte celkovú výšku budovy od úrovne čistej podlahy až po hornú časť izolácie podkrovia. Vynásobte obidva.

Ak existujú podlahy rôznych veľkostí, určte celkový objem priestorov v budove spočítaním objemov všetkých častí. Objem je určený rovnakým spôsobom, ak majú miestnosti rôzne obrysy a vzory.

Samostatne vypočítajte objemy verandy, arkierových okien, vestibulov a ďalších pomocných prvkov stavby (s výnimkou krytých a otvorených balkónov). Tieto údaje zahrňte do celkového objemu všetkých budov.

Dobrá rada

Pri meraní polomeru výklenku použite niť ihlou, prilepte ihlu do imaginárneho stredu valca a vytiahnite niť na stenu, potom zmerajte jej dĺžku.

Objem každého valca sa rovná súčinu plochy základne výškou: V =?
R2 h kde?
Популярные новости
Шумоизолируем стены и перекрытия потолка в каркасном доме
Комфортная атмосфера личного пространства деревянного дома во многом зависит от качественной звукоизоляции. Несмотря на то, что дерево хороший проводник шума, каркасный дом достаточно тихий. Это обусловлено
Звукоизоляция квартиры своими руками: как сделать шумоизоляцию стен, пола и потолка
Многих жителей многоквартирных домов волнует вопрос шумных соседей. Особенно остро стоит этот вопрос для жителей панельных домов, где стены тонкие и хорошо пропускают звук. Сегодня мы расскажем, как делается
Звукоизоляция пола в деревянном доме своими руками — пошаговые инструкции! — Своими руками
Старые деревянные дома сейчас уже редкость, но мода на здоровый образ жизни и экологию привела к тому, что этот тип жилья стал востребованным. Дачи и загородные дома часто строятся из дерева, и их владельцам
Звукоизоляция пола в деревянном доме
Старые деревянные дома сейчас уже редкость, но мода на здоровый образ жизни и экологию привела к тому, что этот тип жилья стал востребованным. Дачи и загородные дома часто строятся из дерева, и их владельцам
Межэтажное утепление и звукоизоляцияв деревянном доме: выбор материала и технология работ
Содержание статьи: Чердачное перекрытие частного дома из дерева должно обладать хорошими теплоизоляционными и звукоизолирующими характеристиками. Если коттедж одноэтажный, то добиться этого достаточно
Звукоизоляция стен своими руками от соседей в квартире, в деревянном доме и пр, материалы, видео
Звук оказывает заметное влияние на нашу психику, эмоциональное и физическое состояние. Если в работе, отдыхе или на досуге вас сопровождает даже незначительный шум, это приводит к стрессу, снижению остроты
Шумоизоляция
огда о жилом доме говорят как об элитном объекте, подразумевается, что его потребительские свойства по основным критериям, характерным для жилого здания, существенно выше аналогичных параметров типового
Самый лучший материал для шумоизоляции стен
Практически каждый человек после проведенной за стенами фасада с панелями под дерево бессонной ночи задается вопросом, насколько качественна в его доме шумоизоляция стен, является ли предлагаемые в настоящее
Звукоизоляция стен в деревянном доме что лучше
Надежная шумоизоляция стен в деревянном доме должна монтироваться в процессе основного строительства. Материалы, значительно снижающие уровень проникающего шума, очень часто используются и как утеплитель
Звукоизоляция квартиры в панельном доме
Те, кто живет в панельном доме, каждый день сталкивается с плохой шумоизоляцией своей квартиры, то соседи громко гуляют, то кто-то на 5 этаже дрелью работает. И у всех появляется желание – сделать звукоизоляцию
Все новости