img

Сіра і біла речовина головного мозку - Нормальна анатомія людини - Реферати - Medvuz.RU - Освітній медичний сервер

Біла речовина півкуль

Весь простір між сірою речовиною мозкової кори і базальними ядрами зайнято білою речовиною. Біла речовина півкуль утворена нервовими волокнами, що зв'язують кору од ної звивини з корою інших звивин свого і протилежного півкуль, а також з нижчого рівня утвореннями. Топографічно в білій речовині розрізняють чотири частини, не різко відмежовані одна від одної: 1) біла речовина в звивині між борознами, 2) область білої речовини в зовнішніх частинах півкулі півовальний центр (centrum semiovale); 3) променистий вінець (corona radiata), утворений променеподібно розбіжними волокнами, що входять у внутрішню капсулу (capsula interna) і покидали її; 4) центральне речовина мозолистого тіла (corpus callo sum), внутрішньої капсули і довгі асоціативні волокна.

Нервові волокна білої речовини ділять на асоціативні, комісуральних і проекційні.

Асоціативні волокна пов'язують між собою різні ділянки кори одного і того ж півкулі. Вони поділяються на короткі та довгі. Короткі волокна пов'язують між собою сусідні звивини у формі дугоподібних пучків. Довгі асоціативні волокна з'єднують більш віддалені один від одного ділянки кори.

Комісуральних волокна, що входять до складу мозкових комиссур, або спайок, єднають не тільки симетричні точки, але й кору, що належить різним часткам протилежних півкуль.

Більшість комісуральних волокон йде у складі мозолистого тіла, яка пов'язує між собою частини обох півкуль, що відносяться neencephalon. Дві мозкові спайки, commissura an terior і commissura fornicis, набагато менше за своїми розмі рам відносяться до нюхової мозку rhinencephalon і з'єднати ють: commissura anterior - нюхові частки і обидві парагіппо кампальние звивини, commissura fornicis - гіпокамп.

Проекційні волокна пов'язують кору півкуль великого мозку з нижчого рівня утвореннями, а через них з периферією.

Ці волокна ділять на доцентрові (висхідні, кортікопетальние, аферентні), які проводять збудження в напрямку до кори, і відцентрові (спадні, Кортікофугальние, еферентні). Проекційні волокна в білій речовині півкулі ближче до кори утворюють променистий вінця, а потім головна частина їх сходиться на внутрішню капсулу, яка представляє собою шар білої речовини між чечевицеподібних ядром (nucleus lentiformis) з одного боку, і хвостатим ядром (nucleus caudatus) і таламуса ( thalamus) - з іншого. На фронтальному розрізі мозку внутрішня капсула має вигляд косо йде білої смуги, яка триває в ніжку мозку. У внутрішній капсулі розрізняють передню ніжку (crus anterius), - між хвостатим ядром і передньої половиною внутрішньої поверхні чечевицеподібних ядра, задню ніжку (crus posterius), - між таламуса і задній половиною чечевицеподібних ядра і коліна (genu), що лежить на місці перегину між обома частинами внутрішньої капсули. Проекційні волокна по їх довжині можуть бути розділені на наступні три системи, починаючи з найдовших:

1. Tractus corticospinalis (pyramidalis) проводить рухові вольові імпульси до м'язів тулуба і кінцівок.

2. Tractus corticonuclearis - провідні шляхи до рухових ядер черепних нервів. Так як всі рухові волокна зібрані на невеликому просторі у внутрішній капсулі (коліно і передні дві третини її задньої ніжки), то при пошкодженні їх у цьому місці спостерігається односторонній параліч протилежного боку тіла.

3. Tractus corticopontini - шляхи від мозкової кори до ядер моста. За допомогою цих шляхів кора великого мозку надає гальмує і що регулює вплив на діяльність мозочка.

4. Fibrae thalamocorticalis et corticothalamici - волокна від таламуса до кори і назад від кори до таламуса.

Сіра речовина півкуль

Поверхня півкулі, плащ (pallium), утворена одно мірним шаром сірої речовини товщиною 1,3 - 4,5 мм, що містить нервові клітини. Поверхня плаща має дуже складний малюнок, що складається з чергуються між собою в різних напрямках борозен і валиків між ними, званих ізвілі нами, gyri. Величина і форма борозен схильні до значних індивідуальних коливань, внаслідок чого не тільки мозок різних людей, але навіть півкулі однієї і тієї ж особи по малюнку борозен не цілком схожі.

Глибокими постійними борознами користуються для поділу кожного півкулі на великі ділянки, які називаються частками, lobi; останні в свою чергу поділяються на дольки і звивини. Виділяють п'ять часткою півкулі: лобова (lobus frontalis), тім'яна (lobus parietalis), скронева (lobus temporalis), потилична (lobus occipitalis) і часточка, прихована на дні латеральної борозни, так званий острівець (insula).

Верхньолатеральна поверхню півкулі розділена на частки за допомогою трьох борозен: латеральної, центральної та верхнього кінця тім'яно-потиличної борозни. Латеральна борозна (sulcus cerebri lateralis) починається на базальної поверхні півкулі з латеральної ямки і потім переходить на верхнелатеральную поверхню. Центральна борозна (sulcus cenrtalis) починається на верхньому краю півкулі і йде вперед і вниз. Ділянка півкулі, що знаходиться попереду центральної борозни. Відноситься до лобної ділянки; частина мозкової поверхні, що лежить позаду від центральної борозни, становить тім'яну долю. Задньої кордоном тім'яної частки служить кінець тім'яно-потиличної борозни (sulcus parietooccipitalis), розташованої на медіальної поверхні півкулі.

Кожна частка складається з ряду звивин, які називаються в окремих місцях часточками, які обмежуються борознами мозкової поверхні.

Лобова частка. У задньому відділі зовнішньої поверхні цієї частки проходить sulcus precentralis майже паралельно напрямку sulcus centralis. Від неї в поздовжньому напрямку проходять дві борозни: sulcus frontalis superior et sulcus fronta lis inferior. Завдяки цьому лобова частка поділяється на чотири звивини. Вертикальна звивина, gyrus precentralis, знаходиться між центральною і прецентральной борознами. Горизонтальними звивинами лобової частки є: верхня лобова (gyrus frontalis superior), середня лобова (gyrus frontalis medius) і нижня лобова (gyrus frontalis inferior).

Тім'яна частка. На ній приблизно паралельно центральній борозні розташовується sulcus postcentralis, слівающа яся зазвичай з sulcus intraparietalis, яка йде в горизонтальному напрямку. Залежно від розташування цих борозен тім'яна частка поділяється на три звивини. Вертикальна звивина, gyrus postcentralis, йде позаду центральної борозни в одному напрямку з прецентральной звивиною. Вище між тім'яної борозни поміщається верхня тім'яна звивина, або часточка (lobulus parietalis superior), нижче - lobulus parieta lis inferior.

Скронева частка. Латеральна поверхню цієї частки має три поздовжні звивини, які відокремлені один від одного sulcus temporalis superior і sulcus temporalis inferior. Між верхньою і нижньою скроневими борознами простягається gyrus tempora lis medius. Нижче неї проходить gyrus temporalis inferior.

Потилична частка. 0 Борозни латеральної поверхні цієї частки мінливі і непостійні. З них виділяють що йде поперечно sulcus occipitalis transversus, що сполучає зазвичай з кінцем межтеменной борозни.

Острівець. Ця часточка має форму трикутника. Поверхня острівця покрита короткими звивинами.

Нижня поверхня півкулі в тій її частині, яка лежить кпереди від латеральної ямки, відноситься до лобної долі.

Тут паралельно медіального краю півкулі проходить sulcus olfactorius. На задньому ділянці базальної поверхні півкулі видно дві борозни: sulcus occipitotemporalis, що проходить в напрямку від потиличного полюса до височному і обмежує gyrus occipitotemporalis lateralis, і що йде паралельно їй sulcus collateralis. Між ними розташовується gyrus occi pitotemporalis medialis. Медиально від колатеральний борозни розташовані дві звивини: між заднім відділом цієї борозни і sulcus calcarinus лежить gyrus lingualis; між переднім відділом цієї борозни і глибокої sulcus hippocampi лежить gyrus pa rahippocampalis. Це звивина, що примикає до стовбура мозку, знаходиться вже на медіальній поверхні півкулі.

На медіальній поверхні півкулі знаходиться борозна мозолистого тіла (sulcus corpori callosi), що йде безпосередньо над мозолясті тілом і триває своїм заднім кінцем в глибоку sulcus hippocampi, яка прямує вперед і донизу. Паралельно і вище цієї борозни проходить по 5 медіальної поверхні півкулі sulcus cinguli. Парацентральних часточкою (lobulus paracentralis) називається невелику ділянку над язичкові борозною. Ззаду від парацентральних часточки знаходиться чотирикутна поверхню (так зване предклинье, precuneus). Він належить до тім'яної частки. Позаду предклінья лежить відокремлений ділянку кори, що відноситься до потиличної долі, - клин (cuneus). Тим язичкові борозною і борозною мозолистого тіла простягається поясна звивина (gy rus cinguli), яка за допомогою перешийка (isthmus) триває в парагиппокампальную звивину, що закінчується гачком (uncus). Gyrus cinguli, isthmus і gyrus parahippocam palis утворюють разом склепінчасту звивину (gyrus fornicatus), яка описує майже повне коло, відкритий тільки знизу і спереду. Склепінчаста звивина не має відношення ні до однієї з часткою плаща. Вона відноситься до лімбічної області. Лімбічна область - частина нової кори півкуль великого мозку, що займає поясний і парагиппокампальную звивини; входить до складу лімбічної системи. Розсуваючи край sulcus hippocampi, можна бачити вузьку зазубрений сіру смужку, що представляє собою рудиментарную звивину gyrus dentatus.

література:

1. Велика медична енциклопедія. т. 6, М., 1977 р

2. Велика медична енциклопедія. т. 11, М., 1979 г.

3. М. Г. Приріст, Н. К. Лисенков, В. І. Бушкович. Анатомія людини. М., 1985 г.

/>   скачати реферат /> скачати реферат

Популярные новости
Шумоизолируем стены и перекрытия потолка в каркасном доме
Комфортная атмосфера личного пространства деревянного дома во многом зависит от качественной звукоизоляции. Несмотря на то, что дерево хороший проводник шума, каркасный дом достаточно тихий. Это обусловлено
Звукоизоляция квартиры своими руками: как сделать шумоизоляцию стен, пола и потолка
Многих жителей многоквартирных домов волнует вопрос шумных соседей. Особенно остро стоит этот вопрос для жителей панельных домов, где стены тонкие и хорошо пропускают звук. Сегодня мы расскажем, как делается
Звукоизоляция пола в деревянном доме своими руками — пошаговые инструкции! — Своими руками
Старые деревянные дома сейчас уже редкость, но мода на здоровый образ жизни и экологию привела к тому, что этот тип жилья стал востребованным. Дачи и загородные дома часто строятся из дерева, и их владельцам
Звукоизоляция пола в деревянном доме
Старые деревянные дома сейчас уже редкость, но мода на здоровый образ жизни и экологию привела к тому, что этот тип жилья стал востребованным. Дачи и загородные дома часто строятся из дерева, и их владельцам
Межэтажное утепление и звукоизоляцияв деревянном доме: выбор материала и технология работ
Содержание статьи: Чердачное перекрытие частного дома из дерева должно обладать хорошими теплоизоляционными и звукоизолирующими характеристиками. Если коттедж одноэтажный, то добиться этого достаточно
Звукоизоляция стен своими руками от соседей в квартире, в деревянном доме и пр, материалы, видео
Звук оказывает заметное влияние на нашу психику, эмоциональное и физическое состояние. Если в работе, отдыхе или на досуге вас сопровождает даже незначительный шум, это приводит к стрессу, снижению остроты
Шумоизоляция
огда о жилом доме говорят как об элитном объекте, подразумевается, что его потребительские свойства по основным критериям, характерным для жилого здания, существенно выше аналогичных параметров типового
Самый лучший материал для шумоизоляции стен
Практически каждый человек после проведенной за стенами фасада с панелями под дерево бессонной ночи задается вопросом, насколько качественна в его доме шумоизоляция стен, является ли предлагаемые в настоящее
Звукоизоляция стен в деревянном доме что лучше
Надежная шумоизоляция стен в деревянном доме должна монтироваться в процессе основного строительства. Материалы, значительно снижающие уровень проникающего шума, очень часто используются и как утеплитель
Звукоизоляция квартиры в панельном доме
Те, кто живет в панельном доме, каждый день сталкивается с плохой шумоизоляцией своей квартиры, то соседи громко гуляют, то кто-то на 5 этаже дрелью работает. И у всех появляется желание – сделать звукоизоляцию
Все новости