img

Поняття виробничого контролю

 1. Компанії та ВП відповідно до здійснюваної ними діяльністю зобов'язані виконувати:
 2. Що являє собою виробничий контроль?
 3. Покарання за недотримання виробничого контролю
 4. Як протиправного діяння компанії поставлено порушення вимог промислової безпеки або умов ліцензій на...

Що являє собою виробничий контроль в компанії? Якою має бути програма виробничого контролю? Які штрафи загрожують компанії за недотримання виробничого контролю?

Компанії та ВП відповідно до здійснюваної ними діяльністю зобов'язані виконувати:

 • вимоги санітарного законодавства, а також постанов, розпоряджень здійснюють федеральний державний санітарно-епідеміологічний нагляд посадових осіб;
 • розробляти і проводити санітарно-протиепідемічні (профілактичні) заходи;
 • забезпечувати безпеку для здоров'я людини виконуваних робіт і послуг, що надаються, а також продукції виробничо-технічного призначення, харчових продуктів і товарів для особистих і побутових потреб при їх виробництві, транспортуванні, зберіганні, реалізації населенню;
 • здійснювати виробничий контроль, в тому числі за допомогою проведення лабораторних досліджень і випробувань, за дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог та проведенням санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів при виконанні робіт і наданні послуг, а також при виробництві, транспортуванні, зберіганні і реалізації продукції (ст. 11 Федерального закону від 30.03.1999 р №52-ФЗ «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення, далі по тексту - Закон №52-ФЗ).

Важливо!

Виробничий контроль здійснюється в порядку, встановленому технічними регламентами або застосовуваними до дня вступу в силу відповідних технічних регламентів санітарними правилами, а також стандартами безпеки праці, якщо інше не передбачено федеральним законом.

Крім того, компанії, які експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, зобов'язані організовувати і здійснювати виробничий контроль за дотриманням вимог промислової безпеки на своїх об'єктах (ст.11 Федерального закону від 21.07.1997 р №116-ФЗ «Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів»).

Типові помилки ПРИ ПРОВЕДЕННІ спеціальній ОЦІНКИ УМОВ ПРАЦІ

Що являє собою виробничий контроль в компанії Що являє собою виробничий контроль?

Виробничий контроль включає в себе:


 • лабораторні дослідження і випробування факторів виробничого середовища (фізичні фактори: температура, вологість, швидкість руху повітря, теплове випромінювання;
 • неіонізуючі електромагнітні поля (ЕМП) і випромінювання - електростатичне поле; постійне магнітне поле (в т.ч. гіпогеомагнітного);
 • електричні і магнітні поля промислової частоти (50 Гц);
 • широкосмугові ЕМП, що створюються ПЕОМ;
 • електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону;
 • широкосмугові електромагнітні імпульси;
 • електромагнітні випромінювання оптичного діапазону (у т.ч. лазерне та ультрафіолетове);
 • іонізуючі випромінювання;
 • виробничий шум, ультразвук, інфразвук;
 • вібрація (локальна, загальна);
 • аерозолі (пилу) переважно фіброгенного дії;
 • освітлення - природне (відсутність або недостатність), штучне (недостатня освітленість, пульсація освітленості, надмірна яскравість, висока нерівномірність розподілу яскравості, пряма і відбита сліпуча блесткость);
 • електрично заряджені частинки повітря - аероіони;
 • аерозолі переважно фіброгенного дії (АПФД);
 • хімічні фактори: суміші, в т.ч. деякі речовини біологічної природи (антибіотики, вітаміни, гормони, ферменти, білкові препарати), одержувані хімічним синтезом і / або для контролю яких використовують методи хімічного аналізу, шкідливі речовини з гостронаправленим механізмом дії, шкідливі речовини 1 - 4 класів небезпеки;
 • біологічний фактор.

Важливо!

Згідно п.2.6 СП 1.1.1058-01 програма (план) виробничого контролю складається компанією та ВП до початку здійснення діяльності, а для здійснюють діяльність компаній, ІП - не пізніше трьох місяців з дня введення в дію цих санітарних правил без обмеження терміну дії.

Відповідно до п.4.1 СП 1.1.1058-01 виробничий контроль здійснюється із застосуванням лабораторних досліджень, випробувань на промислових підприємствах (об'єктах): робочі місця, виробничі приміщення, виробничі майданчики (територія), межа санітарно-захисної зони, сировину для виготовлення продукції , напівфабрикати, нові види продукції виробничо-технічного призначення, продукція харчового призначення, нові технологічні процеси (технології виробництва, зберігання, транспортування, реалізації та утилізації), отх оди виробництва і споживання (збір, використання, знешкодження, транспортування, зберігання, переробка та захоронення відходів).

ВАРТІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ

Програма (план) виробничого контролю розробляється з урахуванням особливостей технології виробництва тієї чи іншої продукції.

Важливо!

Наприклад, програма виробничого контролю одного з торгових універсамів передбачає дослідження готової молочної продукції за мікробіологічними, фізико-хімічними, органолептичними показниками 1 раз в рік по 1 зразком від кожної групи, що швидко псується згідно асортиментному переліку (Рішення АС Тюменської області від 21.04.2016 р № А70-2870 / 2016).

Покарання за недотримання виробничого контролю

Порушення діючих санітарних правил і гігієнічних нормативів, невиконання санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу (ст.6.3 КоАП РФ):


 • на громадян у розмірі від 100 до 500 рублів;
 • на посадових осіб - від 500 до 1 тис. рублів;
 • на ІП - від 500 до 1 тис. рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби;
 • на компанії - від 10 до 20 тис. рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби.

Як показує судова практика, найбільш частими порушеннями є такі (Рішення АС Москви від 19.04.2016 р №А40-217307 / 2014 року):

 • програма виробничого контролю не відповідає вимогам керівних документів (не представлені журнал обліку контролю заходів програми виробничого контролю, журнал аварійних ситуацій, журнал контролю вхідного продовольства);
 • програма виробничого контролю розроблена не в повному обсязі і виконується не в повному обсязі (не представлені акти перевірки їжі на калорійність, акти перевірки освітлення та мікроклімату).

На момент перевірки їдальнею і продовольчого складу не представлені на перевірку документи, визначені програмою виробничого контролю:

 • журнал обліку вхідного контролю продовольства, що надходить на продовольчий склад;
 • санітарний журнал встановленою формою;
 • протоколи лабораторних випробувань при здійсненні виробничого контролю;
 • журнал обліку дезінфекційних засобів і проведення дезинфекцій;
 • журнал роботи бактерицидних опромінювачів;
 • журнал обліку заявок і ремонту технологічного обладнання.

Відсутність лабораторного контролю, передбаченого програмою виробничого контролю, кваліфікується як адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ (Рішення АС Тюменської області від 21.04.2016 р №А70-2870 / 2016).

В одній із справ, суд погодився з постановою Міжрегіонального технологічного управління Федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного нагляду, згідно з яким компанія визнана винною в скоєнні адміністративного правопорушення за ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ з накладенням штрафу в розмірі 200 тис. Рублів.

Спеціально ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ

Як протиправного діяння компанії поставлено порушення вимог промислової безпеки або умов ліцензій на здійснення видів діяльності в галузі промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що виразилося в тому, що:

 • газовикористовуючі установки котельні не оснащені системою технологічного захисту, яка блокує можливість подачі природного газу, в разі вимкнення чи несправності автоматики безпеки (не виключається можливість втручання в цей процес обслуговуючого персоналу);
 • не проведено режимно-налагоджувальні роботи обладнання, що використовує котельні, роботи з налагодження засобів автоматичного регулювання та контролю;
 • генеральний директор товариства (організації зайнятої експлуатацією небезпечного виробничого об'єкта) не атестовані на знання загальних вимог промислової безпеки;
 • відсутні і не атестовані, в обсязі відповідному посадовими обов'язками, другі особи, відповідальні за безпечну експлуатацію газового господарства;
 • не організований і не здійснюється виробничий контроль за дотриманням вимог промислової безпеки на небезпечному виробничому об'єкті - мережа газоспоживання;
 • відсутня наказ про призначення атестаційної комісії;
 • в рамках експертизи промислової безпеки не проведено обстеження будівлі котельні з метою встановлення можливості продовження терміну його безпечної експлуатації (Постанова АС Московського округу від 12.04.2016 р №А40-90572 / 2015).

Що являє собою виробничий контроль в компанії?
Якою має бути програма виробничого контролю?
Які штрафи загрожують компанії за недотримання виробничого контролю?
Популярные новости
Шумоизолируем стены и перекрытия потолка в каркасном доме
Комфортная атмосфера личного пространства деревянного дома во многом зависит от качественной звукоизоляции. Несмотря на то, что дерево хороший проводник шума, каркасный дом достаточно тихий. Это обусловлено
Звукоизоляция квартиры своими руками: как сделать шумоизоляцию стен, пола и потолка
Многих жителей многоквартирных домов волнует вопрос шумных соседей. Особенно остро стоит этот вопрос для жителей панельных домов, где стены тонкие и хорошо пропускают звук. Сегодня мы расскажем, как делается
Звукоизоляция пола в деревянном доме своими руками — пошаговые инструкции! — Своими руками
Старые деревянные дома сейчас уже редкость, но мода на здоровый образ жизни и экологию привела к тому, что этот тип жилья стал востребованным. Дачи и загородные дома часто строятся из дерева, и их владельцам
Звукоизоляция пола в деревянном доме
Старые деревянные дома сейчас уже редкость, но мода на здоровый образ жизни и экологию привела к тому, что этот тип жилья стал востребованным. Дачи и загородные дома часто строятся из дерева, и их владельцам
Межэтажное утепление и звукоизоляцияв деревянном доме: выбор материала и технология работ
Содержание статьи: Чердачное перекрытие частного дома из дерева должно обладать хорошими теплоизоляционными и звукоизолирующими характеристиками. Если коттедж одноэтажный, то добиться этого достаточно
Звукоизоляция стен своими руками от соседей в квартире, в деревянном доме и пр, материалы, видео
Звук оказывает заметное влияние на нашу психику, эмоциональное и физическое состояние. Если в работе, отдыхе или на досуге вас сопровождает даже незначительный шум, это приводит к стрессу, снижению остроты
Шумоизоляция
огда о жилом доме говорят как об элитном объекте, подразумевается, что его потребительские свойства по основным критериям, характерным для жилого здания, существенно выше аналогичных параметров типового
Самый лучший материал для шумоизоляции стен
Практически каждый человек после проведенной за стенами фасада с панелями под дерево бессонной ночи задается вопросом, насколько качественна в его доме шумоизоляция стен, является ли предлагаемые в настоящее
Звукоизоляция стен в деревянном доме что лучше
Надежная шумоизоляция стен в деревянном доме должна монтироваться в процессе основного строительства. Материалы, значительно снижающие уровень проникающего шума, очень часто используются и как утеплитель
Звукоизоляция квартиры в панельном доме
Те, кто живет в панельном доме, каждый день сталкивается с плохой шумоизоляцией своей квартиры, то соседи громко гуляют, то кто-то на 5 этаже дрелью работает. И у всех появляется желание – сделать звукоизоляцию
Все новости