img

Профілі сталеві гнуті зварні квадратні і прямокутні

ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ГОСТ 30245-2003) поширюється на сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні профілі, призначені для будівельних сталевих конструкцій.

Поперечний переріз профілів має відповідати зазначеному на рис. 2.

Мал. 1. h - висота профілю, b - ширина профілю, t - товщина стінки профілю

Розміри профілів, площа поперечного перерізу і маса для 1 м профілю повинні відповідати: для квадратних профілів - таблиці 1; для прямокутних профілів - таблиці 2.

Таблиця 1. Характеристики перетинів для квадратних профілів

h, мм b, мм t, мм Площа перерізу,
А, см2 Маса 1 м,
кг 40 40 2,0 2,94 2,31 2,5 3,59 2,82 3,0 4,21 3,30 3,5 4,79 3,76 4,0 5,35 4,20 50 50 2,0 3,74 2,93 2,5 4,59 3,60 3,0 5,41 4,25 3,5 6,19 4,86 ​​4,0 6,95 5,45 4,5 7, 67 6,02 5,0 8,36 6,56 5,5 9,01 7,07 6,0 9,63 7,56 60 60 2,0 4,54 3,56 2,5 5,59 4, 39 3,0 6,61 5,19 3,5 7,59 5,96 4,0 8,55 6,71 4,5 9,47 7,43 5,0 10,36 8,13 5,5 11 , 21 8,80 6,0 12,03 9,45 70 70 2,0 5,34 4,19 2,5 6,59 5,17 3,0 7,81 6,13 70 70 3,5 8, 99 7,06 4,0 10,15 7,97 4,5 11,27 8,85 70 70 5,0 12,36 9,70 5,5 13,41 10,53 6,0 14,43 11, 33 6,5 15,06 11,82 7,0 15,96 12,53 80 80 3,0 9,01 7,07 3,5 10,39 8,16 4,0 11,75 9,22 4, 5 13,07 10,26 5,0 14,36 11,27 5,5 15,61 12,25 6,0 16,83 13,21 6,5 17,66 13,86 7,0 18,76 14 , 72 7,5 19,82 15,56 8,0 20,84 16,36 90 90 3,0 10,21 8,01 3,5 11,79 9,26 4,0 13,35 10,48 4 , 5 14,87 11,67 5,0 16,36 12,84 5,5 17,81 13,98 6,0 19,23 15,10 6,5 20,26 15,90 90 90 7,0 21 , 56 16,92 7,5 22,82 17,91 8,0 24,04 18,87 100 100 3,0 11,41 8,96 3,5 13,19 10,36 4,0 14,95 11 , 73 4,5 16,67 13,08 5,0 18,36 14,41 5,5 20,01 15,71 10 0 100 6,0 21,63 16,98 6,5 22,86 17,94 7,0 24,36 19,12 7,5 25,82 20,27 8,0 27,24 21,39 120 120 3 , 0 13,81 10,84 3,5 15,99 12,56 4,0 18,15 14,25 4,5 20,27 15,91 5,0 22,36 17,55 5,5 24,41 19,16 6,0 26,43 20,75 6,5 28,06 22,03 7,0 29,96 23,52 7,5 31,82 24,98 8,0 33,64 26,41 140 140 4,0 21,35 16,76 4,5 23,87 18,74 5,0 26,36 20,69 5,5 28,81 22,62 140 140 6,0 31,23 24,52 6,5 33,26 26,11 7,0 35,56 27,91 7,5 37,82 29,69 8,0 40,04 31,43 150 150 4,0 22,95 18,01 4,5 25,67 20,15 5,0 28,36 22,26 5,5 31,01 24,34 6,0 33,63 26,40 6,5 35,86 28,15 7,0 38,36 30,11 7, 5 40,82 32,04 8,0 43,24 33,95 160 160 4,0 24,55 19,27 4,5 27,47 21,56 5,0 30,36 23,83 5,5 33, 21 26,07 6,0 36,03 28,29 6,5 38,46 30,19 7,0 41,16 32,31 7,5 43,82 34,40 8,0 46,44 36,46 180 180 5,0 34,36 26,97 5,5 37,61 29,52 6,0 40,83 32,05 6,5 43,66 34,27 7,0 46,76 36,70 7,5 49 , 82 39,11 180 180 8,0 52,84 41,48 8,5 55,83 43,83 9,0 58,78 46,14 9,5 61,69 48,43 10,0 64,57 50 , 68 200 200 6,0 45,63 35,82 6,5 48,86 38,35 7,0 52,36 41,10 7,5 55,82 43,82 8 , 0 59,24 46,51 8,5 62,63 49,16 9,0 65,98 51,79 9,5 69,29 54,39 10,0 72,57 56,96 10,5 74,86 58,76 11,0 77,97 61,20 11,5 81,03 63,61 12,0 84,06 65,99 250 250 6,0 57,63 45,24 6,5 61,86 48,56 7,0 66,36 52,09 7,5 70,82 55,59 250 250 8,0 75,24 59,07 8,5 79,63 62,51 9,0 83,98 65,92 9,5 88,29 69,31 10,0 92,57 72,66 10,5 95,86 75,25 11,0 99,97 78,47 11,5 104,0 81,67 12,0 108,1 84, 83 300 300 6,0 69,63 54,66 6,5 74,86 58,76 7,0 80,36 63,08 7,5 85,82 67,37 8,0 91,24 71,63 8, 5 96,63 75,85 9,0 102,0 80,05 9,5 107,3 ​​84,22 10,0 112,6 88,36 10,5 116,9 91,73 11,0 122,0 95 , 74 11,5 127,0 99,72 12,0 132,1 103,7

Таблиця 2. Характеристики перетинів для прямокутних профілів

h, мм b, мм t, мм Площа перерізу,
А, см2 Маса 1 м,
кг 50 25 2,0 2,74 2,15 2,5 3,34 2,62 50 25 3,0 3,91 3,07 50 25 3,5 4,44 3,49 4,0 4,95 3 , 88 50 30 2,0 2,94 2,31 2,5 3,59 2,82 3,0 4,21 3,30 3,5 4,79 3,76 4,0 5,35 4,20 5 , 0 6,36 4,99 50 40 2,0 3,34 2,62 2,5 4,09 3,21 3,0 4,81 3,77 3,5 5,49 4,31 4,0 6 , 15 4,83 4,5 6,77 5,31 5,0 7,36 5,77 60 30 2,0 3,74 2,93 2,5 4,09 3,21 3,0 4,81 3 , 77 3,5 5,49 4,31 4,0 6,15 4,83 4,5 6,77 5,31 5,0 7,36 5,77 5,5 7,91 6,21 6,0 8,43 6,62 60 40 2,0 3,74 2,93 2,5 4,59 3,60 3,0 5,41 4,25 3,5 6,19 4,86 ​​4,0 6,95 5,45 4,5 7,67 6,02 5,0 8,36 6,56 5,5 9,01 7,07 60 40 6,0 9,63 7,56 70 50 2,0 4,54 3 , 56 2,5 5,59 4,39 3,0 6,61 5,19 3,5 7,59 5,96 70 50 4,0 8,55 6,71 4,5 9,47 7,43 5 , 0 10,36 8,13 5,5 11,21 8,80 6,0 12,03 9,45 80 40 2,0 4,54 3,56 2,5 5,59 4,39 3,0 6 , 61 5,19 3,5 7,59 5,96 4,0 8,55 6,71 4,5 9,47 7,43 5,0 10,36 8,13 5,5 11,21 8,80 6,0 12,03 9,45 80 60 2,0 5,34 4,19 2,5 6,59 5,17 3,0 7,81 6,13 3,5 8,99 7,06 4,0 10,15 7,97 4,5 11,27 8,85 5,0 12,36 9,70 5,5 13,41 10,53 6,0 14,43 11,33 6,5 15,06 11, 82 7,0 15,96 12 , 53 80 70 3,0 8,41 6,60 3,5 9,69 7,61 4,0 10,95 8,59 4,5 12,17 9,55 80 70 5,0 13,36 10, 48 5,5 14,51 11,39 6,0 15,63 12,27 6,5 16,36 12,84 7,0 17,36 13,63 90 50 3,0 7,81 6,13 3, 5 8,99 7,06 4,0 10,15 7,97 4,5 11,27 8,85 5,0 12,36 9,70 5,5 13,41 10,53 6,0 14,43 11 , 33 6,5 15,06 11,82 7,0 15,96 12,53 90 60 3,0 8,41 6,60 3,5 9,69 7,61 4,0 10,95 8,59 4 , 5 12,17 9,55 5,0 13,36 10,48 5,5 14,51 11,39 6,0 15,63 12,27 7,0 17,36 13,63 100 40 3,0 7 , 81 6,13 3,5 8,99 7,06 4,0 10,15 7,97 4,5 11,27 8,85 100 40 5,0 12,36 9,70 5,5 13,41 10 , 53 6,0 14,43 11,33 100 40 6,5 15,06 11,82 7,0 15,96 12,53 100 50 3,0 8,41 6,60 3,5 9,69 7, 61 4,0 10,95 8,59 4,5 12,17 9,55 5,0 13,36 10,48 5,5 14,51 11,39 6,0 15,63 12,27 6,5 16 , 36 12,84 7,0 17,36 13,63 100 60 3,0 9,01 7,07 3,5 10,39 8,16 4,0 11,75 9,22 4,5 13,07 10 , 26 5,0 14,36 11,27 5,5 15,61 12,25 6,0 16,83 13,21 6,5 17,66 13,86 7,0 18,76 14,72 120 40 3 , 0 9,01 7,07 3,5 10,39 8,16 4,0 11,75 9,22 4,5 13,07 10,26 5,0 14,36 11,27 5,5 15,61 12,25 6,0 16,83 13,21 120 40 6,5 17,66 13,86 7,0 18,76 14,72 120 60 3,0 10,21 8,01 3,5 11,79 9,26 4,0 13,35 10,48 4,5 14,87 11,67 5,0 16,36 12,84 5,5 17,81 13,98 6,0 19,23 15,10 6,5 20,26 15,90 7,0 21,56 16,92 120 80 3,0 11,41 8,96 3,5 13,19 10,36 4,0 14,95 11,73 4,5 16,67 13,08 5,0 18,36 14,41 5,5 20, 01 15,71 6,0 21,63 16,98 6,5 22,86 17,94 7,0 24,36 19,12 140 60 3,0 11,41 8,96 3,5 13,19 10, 36 4,0 14,95 11,73 4,5 16,67 13,08 5,0 18,36 14,41 5,5 20,01 15,71 6,0 21,63 16,98 6,5 22 , 86 17,94 7,0 24,36 19,12 140 100 4,0 18,15 14,25 140 100 4,5 20,27 15,91 140 100 5,0 22,36 17,55 5,5 24,41 19,16 6,0 26,43 20,75 6,5 28,06 22,03 7,0 29,96 23,52 140 120 4,0 19,75 15,50 4,5 22,07 17,32 5,0 24,36 19,12 5,5 26,61 20,89 6,0 28,83 22,63 6,5 30,66 24,07 7,0 32,76 25,71 7, 5 34,82 27,33 8,0 36,84 28,92 150 100 4,0 18,95 14,87 4,5 21,17 16,62 5,0 23,36 18,33 5,5 25, 51 20,03 6,0 27,63 21,69 6,5 29,36 23,05 7,0 31,36 24,62 160 40 3,0 11,41 8,96 3,5 13,19 10, 36 4,0 14,95 11,73 4,5 16,67 13,08 5,0 18,36 14,41 5,5 20,01 15,71 6,0 21,63 16 , 98 6,5 22,86 17,94 160 40 7,0 24,36 19,12 160 80 4,0 18,15 14,25 4,5 20,27 15,91 5,0 22,36 17, 55 5,5 24,41 19,16 6,0 26,43 20,75 6,5 28,06 22,03 7,0 29,96 23,52 160 100 4,0 19,75 15,50 4, 5 22,07 17,32 5,0 24,36 19,12 5,5 26,61 20,89 6,0 28,83 22,63 6,5 30,66 24,07 7,0 32,76 25 , 71 7,5 34,82 27,33 8,0 36,84 28,92 160 120 4,0 21,35 16,76 4,5 23,87 18,74 5,0 26,36 20,69 5 , 5 28,81 22,62 6,0 31,23 24,52 6,5 33,26 26,11 7,0 35,56 27,91 7,5 37,82 29,69 8,0 40,04 31,43 160 140 5,0 28,36 22,26 5,5 31,01 24,34 6,0 33,63 26,40 160 140 6,5 35,86 28,15 160 140 7,0 38, 36 30,11 7,5 40,82 32,04 8,0 43,24 33,95 180 60 4,0 18,15 14,25 4,5 20,27 15,91 5,0 22,36 17, 55 5,5 24,41 19,16 6,0 26,43 20,75 6,5 28,06 22,03 7,0 29,96 23,52 7,5 31,82 24,98 8,0 33 , 64 26,41 180 80 4,0 19,75 15,50 4,5 22,07 17,32 5,0 24,36 19,12 5,5 26,61 20,89 6,0 28,83 22 , 63 6,5 30,66 24,07 7,0 32,76 25,71 7,5 34,82 27,33 8,0 36,84 28,92 180 100 4,0 21,35 16,76 4 , 5 23,87 18,74 5,0 26,36 20,69 5,5 28,81 22,62 6,0 31,23 24,52 6,5 33,2 6 26,11 7,0 35,56 27,91 180 100 7,5 37,82 29,69 8,0 40,04 31,43 180 140 4,0 24,55 19,27 4,5 27,47 21,56 5,0 30,36 23,83 5,5 33,21 26,07 6,0 36,03 28,29 6,5 38,46 30,19 7,0 41,16 32,31 7, 5 43,82 34,40 8,0 46,44 36,46 200 40 4,0 18,15 14,25 4,5 20,27 15,91 5,0 22,36 17,55 5,5 24, 41 19,16 6,0 26,43 20,75 6,5 28,06 22,03 7,0 29,96 23,52 200 80 4,0 21,35 16,76 4,5 23,87 18, 74 5,0 26,36 20,69 5,5 28,81 22,62 6,0 31,23 24,52 6,5 33,26 26,11 7,0 35,56 27,91 7,5 37 , 82 29,69 8,0 40,04 31,43 200 100 4,0 22,95 18,01 4,5 25,67 20,15 5,0 28,36 22,26 5,5 31,01 24 , 34 6,0 33,63 26,40 200 100 6,5 35,86 28,15 7,0 38,36 30,11 7,5 40,82 32,04 8,0 43,24 33,95 200 120 4,0 24,55 19,27 4,5 27,47 21,56 5,0 30,36 23,83 5,5 33,21 26,07 6,0 36,03 28,29 6,5 38 , 46 30,19 7,0 41,16 32,31 7,5 43,82 34,40 8,0 46,44 36,46 200 160 5,0 34,36 26,97 5,5 37,61 29 , 52 6,0 40,83 32,05 6,5 43,66 34,27 7,0 46,76 36,70 7,5 49,82 39,11 8,0 52,84 41,48 8,5 55,83 43,83 9,0 58,78 46,14 9,5 61,69 48,43 10,0 64,57 50,68 220 100 4,0 24,55 19,27 4,5 27,47 21,56 220 100 5,0 30,36 23,83 5,5 33,21 26,07 6,0 36,03 28,29 6,5 38,46 30,19 220 100 7,0 41,16 32,31 7,5 43,82 34,40 8,0 46,44 36,46 220 140 5,0 34,36 26,97 5,5 37,61 29,52 6 , 0 40,83 32,05 6,5 43,66 34,27 7,0 46,76 36,70 7,5 49,82 39,11 8,0 52,84 41,48 240 120 5,0 34 , 36 26,97 5,5 37,61 29,52 6,0 40,83 32,05 6,5 43,66 34,27 7,0 46,76 36,70 7,5 49,82 39,11 8,0 52,84 41,48 240 160 6,0 45,63 35,82 6,5 48,86 38,35 7,0 52,36 41,10 7,5 55,82 43,82 8,0 59,24 46,51 8,5 62,63 49,16 9,0 65,98 51,79 9,5 69,29 54,39 240 160 10,0 72,57 56,96 10,5 74,86 58,76 11,0 77,97 61,20 11,5 81,03 63,61 12,0 84,06 65,99 250 150 6,0 45,63 35,82 6,5 48,86 38,35 7,0 52,36 41,10 7,5 55,82 43,82 8,0 59,24 46,51 260 130 6,0 44,43 34,88 6,5 47,56 37,33 7,0 50,96 40,00 7,5 54,32 42,64 8,0 57,64 45,25 8,5 60,93 47,83 9,0 64,18 50,38 9,5 67,39 52, 90 10,0 70,57 55,39 10,5 72,76 57,12 11,0 75,77 59,48 11,5 78,73 61,81 12,0 81,66 64,10 300 100 6, 0 45,63 35,82 6,5 48,86 38,35 7,0 52,36 41,10 7,5 55,82 43,82 8,0 59,24 46,51 8,5 62,63 49,16 300 100 9,0 65,98 51,79 9,5 69,29 54,39 10,0 72,57 56,96 300 100 6 , 0 57,63 45,24 6,5 61,86 48,56 7,0 66,36 52,09 300 100 7,5 70,82 55,59 200 8,0 75,24 59,07 8,5 79,63 62,51 9,0 83,98 65,92 9,5 88,29 69,31 10,0 92,57 72,66 10,5 95,86 75,25 11,0 99,97 78, 47 11,5 104,0 81,67 12,0 108,1 84,83 320 180 6,0 57,63 45,24 6,5 61,86 48,56 7,0 66,36 52,09 7, 5 70,82 55,59 8,0 75,24 59,07 8,5 79,63 62,51 9,0 83,98 65,92 9,5 88,29 69,31 10,0 92,57 72 , 66 10,5 95,86 75,25 11,0 99,97 78,47 11,5 104,0 81,67 12,0 108,1 84,83 350 250 6,0 69,63 54,66 6 , 5 74,86 58,76 7,0 80,36 63,08 7,5 85,82 67,37 8,0 91,24 71,63 8,5 96,63 75,85 9,0 102,0 80,05 350 250 9,5 107,3 ​​84,22 10,0 112,6 88,36 10,5 116,9 91,73 11,0 122,0 95,74 11,5 127,0 99,72 12,0 132,1 103,7 350 300 6,0 75,63 59,37 6,5 81,36 63,87 7,0 87,36 68,58 7,5 93,32 73,26 8,0 99,24 77,91 8,5 105,1 82,53 9,0 111,0 87,12 9,5 116,8 91,68 10,0 122,6 96,21 10,5 127,4 99, 98 11,0 133,0 104,4 11,5 138,5 108,7 12,0 144,1 113,1 380 22 0 6,0 69,63 54,66 6,5 74,86 58,76 7,0 80,36 63,08 380 220 7,5 85,82 67,37 8,0 91,24 71,63 400 200 10,0 112,6 88,36 10,5 116,9 91,73 11,0 122,0 95,74 11,5 127,0 99,72 12,0 132,1 103,7

Примітка до таблиць 1 і 2. Радіус R зовнішнього заокруглення кута дорівнює: 0,2 • t при t≤6,0 мм; 2,5 • t при 6,0 <t≤10,0 мм; 0,3 • t при t> 10 мм. Маса 1 м довжини профілю визначена за площею поперечного перерізу при щільності стали 7850 кг / м3. За домовленістю між споживачем і виробником допускається виготовлення профілів інших розмірів.

повернутися до змісту

Граничні відхилення по товщині стінки профілів повинні відповідати граничним відхиленням по товщині вихідної заготовки шириною 1250 мм нормальної точності прокатки Б по ГОСТ 19903. Граничні відхилення по товщині не поширюються на місця вигину.

Граничні відхилення по висоті і ширині профілю повинні відповідати при висоті (ширині) профілю до 100 мм - ± 1,0%, але не менше ± 0,5 мм; при висоті (ширині) профілю більше 100 мм - ± 0,8.

Допуски на радіуси зовнішнього заокруглення повинні відповідати:

t ≤ 6,0 мм від 1,6 • t до 2,4 • t 6,0 <t ≤ 10,0 мм від 2,0 • t до 2,4 • tt> 10 мм від 2,4 • t до 3,6 • t

У поперечному перерізі профілю відхилення від кута 90о не повинні перевищувати ± 1 ° 30 '.

Профілі виготовляють довжиною від 6,0 до 12,0 м, а за погодженням споживача з виробником - довжиною від 4,0 до 13,0 м:

 • немірної довжини;
 • мірної довжини;
 • кратної мірної довжини.

Граничні відхилення по довжині профілів мірної і кратної мірної довжини не повинні бути більш +60,0 мм.

повернутися до змісту

Профілі виготовляють відповідно до вимог даного стандарту за технологічним регламентом, затвердженим в установленому порядку.

Профілі слід виготовляти з листового прокату, що поставляється в рулонах по ГОСТ 19903 зі сталі:

 • вуглецевої загального призначення і низьколегованої товщиною 3 мм і більше - по ГОСТ 27772;
 • вуглецевої загального призначення товщиною 4 мм і більше - по ГОСТ 14637; товщиною 3 мм - по ГОСТ 16523;
 • вуглецевої якісної марок 10, 15 і 20 - по ГОСТ 1050;
 • низьколегованої товщиною 4 мм і більше - по ГОСТ 19281; товщиною 3 мм - по ГОСТ 17066.

Марку стали і категорію поставки вказують в замовленні на профілі.

Місцева кривизна профілів в горизонтальній і вертикальній площинах не повинна перевищувати 1 мм на 1 м довжини профілю.

Загальна кривизна не повинна перевищувати добутку допустимої місцевої кривизни (на 1 м довжини) на довжину профілю в метрах.

Скручування профілів навколо поздовжньої осі не повинно перевищувати величини 2,0 мм плюс 0,5 мм на кожен метр довжини профілю.

Опуклість і увігнутість стінок профілів не повинні перевищувати 0,01 розміру профілю.

Профілі повинні бути обрізані під прямим кутом. Відхилення від перпендикулярності площини різу до осі профілю не повинно виводити профіль за номінальні розміри по довжині.

Допускається вогнева обрізка торців окремих профілів в кількості не більше 7% маси партії.

Тріщини, заходи, глибокі ризики та інші пошкодження на поверхні профілів не допускаються. Незначна шорсткість, забоїни, вм'ятини, дрібні ризики, тонкий шар окалини і окремі волосовини не повинні перешкоджати виявленню поверхневих дефектів і виводити товщину стінки поперечного перерізу профілю за межі допустимих відхилень.

Задирки на торцях профілів повинні віддалятися механічним способом на вимогу замовника.

Поздовжній зварний шов виконують автоматичної високочастотної зварюванням, і він повинен розташовуватися на відстані від межі профілю не ближче 4 • t.

Грат з поздовжнього шва знімають з зовнішньої сторони профілю, при цьому висота грата, який виступає над поверхнею профілю, не повинна перевищувати:

 • при товщині стінки профілю до 4 мм - 0,5 мм;
 • при товщині стінки профілю більше 4 мм - 1,0 мм.

Непровари (несплавлення) поздовжнього шва не повинні перевищувати 50 мм на 1 м довжини профілю. Довжина окремого місцевого непровару не повинна бути більше 20 мм.

Дефектні ділянки повинні бути виправлені за допомогою ручної або напівавтоматичного зварювання по ГОСТ 5264 і ГОСТ 8713 із застосуванням зварювальних і присадних матеріалів, відповідних механічними властивостями стали профілю. Після виправлення шви повинні бути зачищені.

Тимчасовий опір розриву поздовжнього зварного шва має бути не менше 0,95 тимчасового опору розриву основного металу.

повернутися до змісту

У комплект поставки входять:

 • профілі, упаковані в пачки по типорозміру і партіям;
 • документ про якість.

Документ про якість повинен містити наступні дані:

 • найменування підприємства-виробника або його товарний знак;
 • найменування споживача;
 • позначення профілю;
 • номер плавки, хімічний склад і механічні властивості стали (за даними документа про якість зі штампом ВТК заводу-постачальника листового прокату в рулонах);
 • довжину профілю;
 • кількість пачок;
 • кількість профілів;
 • номер замовлення і штамп ОТК;
 • дату оформлення документа про якість.

повернутися до змісту

Профілі пов'язують в пачки з урахуванням вимог ГОСТ 7566.

Профілі в пачці повинні бути щільно укладені і міцно обв'язані в поперечному напрямку через кожні 2-3 м довжини. Профілі в пачці довжиною до 6 м включно повинні бути обв'язані не менше ніж у двох місцях. Профілі постачають по теоретичну масу. Маса пачки - не більше 10 т.

Упаковка профілів в пачки повинна забезпечувати можливість виконувати вантажно-розвантажувальні роботи вантажопідіймальними механізмами без пошкодження профілів і з дотриманням заходів техніки безпеки.

Маркування профілів - по ГОСТ 7566.

Маркування повинна містити:

 • найменування або товарний знак підприємства-виготовлювача;
 • позначення профілю;
 • номер плавки;
 • довжину профілю;
 • кількість профілів;
 • масу і номер пачки;
 • клеймо ОТК.

Правила приймання і методи контролю. Профілі приймають партіями. Партією вважають профілі одного профілерозмірів і однієї марки стали, супроводжувані одним документом про якість. Кількість профілів в партії має бути не більше 200 шт.

При наявності автоматичного контролю зварювання поздовжнього шва перевірці зовнішнього вигляду підлягають 3% профілів від партії.

При відсутності автоматичного контролю профілі піддають суцільному контролю за ГОСТ 3242.

При перевірці якості поверхні профілів партію вважають відповідала б вимогам цього стандарту, якщо маса профілів з незадовільною поверхнею не перевищує 3% маси партії.

Ділянки профілів з поперечними швами повинні бути вирізані і відбраковані. Допускається заварка поперечних швів профілю напівавтоматичним зварюванням за умови забезпечення равнопрочності шва основного металу. Стик повинен бути відзначений незмивною фарбою.

Розміри, що мають граничні відхилення, повинні бути перевірені на профілях, відібраних через кожні 1000 м профілювання. Якщо при перевірці відібраних профілів виявиться хоча б один не відповідає вимогам цього стандарту, слід відібрати подвійну кількість профілів від тієї ж партії і провести їх повторну перевірку.

При незадовільних результатах повторної перевірки виробляють поштучний контроль.

Марка, хімічний склад і механічні властивості матеріалу профілів повинні бути засвідчені документом про якість підприємства-постачальника листового прокату в рулонах.

Геометричні розміри перевіряють при операційному контролі вимірювальної металевою лінійкою згідно з ГОСТ 427, штангенциркулем МЦ-3 по ГОСТ 166, радіусним шаблоном, кутовим шаблоном, кутоміром по ГОСТ 5378. Довжину профілів заміряють рулеткою Р3-20 по ГОСТ 7502.

Геометричні розміри перетину профілю перевіряються на відстані не менше більшого розміру перетину від торця профілю.

Допускається заміна зазначених вимірювального інструментів іншими, аналогічними за призначенням, класом точності не гірше ніж передбачених зазначеними стандартами.

Місцеву кривизну вимірюють металевою лінійкою по ГОСТ 427. Загальну кривизну профілю вимірюють за допомогою струни, натягнутої по кінцях профілю, і лінійкою.

Скручування і відхилення від перпендикулярності площини різу профілів визначають кутоміром по ГОСТ 5378.

Якість різання профілів перевіряють зовнішнім оглядом.

Зварні шви контролюють відповідно до ГОСТ 3242 без випробування на щільність.

Комплектність перевіряють порівнянням підготовленої до відправки партії профілів з наряд-замовленням.

Пакування та маркування профілів перевіряють зовнішнім оглядом на відповідність вимогам цього стандарту.

Профілі перевозять транспортом всіх видів відповідно до правил перевезення, діючими на даному виді транспорту.

Транспортування профілів в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища - за умовами 7, зберігання - за умовами ГОСТ 15150.

повернутися до змісту

Популярные новости
Шумоизолируем стены и перекрытия потолка в каркасном доме
Комфортная атмосфера личного пространства деревянного дома во многом зависит от качественной звукоизоляции. Несмотря на то, что дерево хороший проводник шума, каркасный дом достаточно тихий. Это обусловлено
Звукоизоляция квартиры своими руками: как сделать шумоизоляцию стен, пола и потолка
Многих жителей многоквартирных домов волнует вопрос шумных соседей. Особенно остро стоит этот вопрос для жителей панельных домов, где стены тонкие и хорошо пропускают звук. Сегодня мы расскажем, как делается
Звукоизоляция пола в деревянном доме своими руками — пошаговые инструкции! — Своими руками
Старые деревянные дома сейчас уже редкость, но мода на здоровый образ жизни и экологию привела к тому, что этот тип жилья стал востребованным. Дачи и загородные дома часто строятся из дерева, и их владельцам
Звукоизоляция пола в деревянном доме
Старые деревянные дома сейчас уже редкость, но мода на здоровый образ жизни и экологию привела к тому, что этот тип жилья стал востребованным. Дачи и загородные дома часто строятся из дерева, и их владельцам
Межэтажное утепление и звукоизоляцияв деревянном доме: выбор материала и технология работ
Содержание статьи: Чердачное перекрытие частного дома из дерева должно обладать хорошими теплоизоляционными и звукоизолирующими характеристиками. Если коттедж одноэтажный, то добиться этого достаточно
Звукоизоляция стен своими руками от соседей в квартире, в деревянном доме и пр, материалы, видео
Звук оказывает заметное влияние на нашу психику, эмоциональное и физическое состояние. Если в работе, отдыхе или на досуге вас сопровождает даже незначительный шум, это приводит к стрессу, снижению остроты
Шумоизоляция
огда о жилом доме говорят как об элитном объекте, подразумевается, что его потребительские свойства по основным критериям, характерным для жилого здания, существенно выше аналогичных параметров типового
Самый лучший материал для шумоизоляции стен
Практически каждый человек после проведенной за стенами фасада с панелями под дерево бессонной ночи задается вопросом, насколько качественна в его доме шумоизоляция стен, является ли предлагаемые в настоящее
Звукоизоляция стен в деревянном доме что лучше
Надежная шумоизоляция стен в деревянном доме должна монтироваться в процессе основного строительства. Материалы, значительно снижающие уровень проникающего шума, очень часто используются и как утеплитель
Звукоизоляция квартиры в панельном доме
Те, кто живет в панельном доме, каждый день сталкивается с плохой шумоизоляцией своей квартиры, то соседи громко гуляют, то кто-то на 5 этаже дрелью работает. И у всех появляется желание – сделать звукоизоляцию
Все новости