img

Форма м-29 зразок заповнення Excel

 1. Як заповнити форму: покрокова інструкція
 2. Юридичне значення документа
 3. Документи, що використовуються при складанні звіту
 4. порядок ведення
 5. Контроль поставки матеріалів

При реалізації будівництва капітальних об'єктів будь-якого виду процес витрачання матеріалів здійснюється за розробленими нормам. Вони залежать від конкретної різновиди роботи, а також від особливостей об'єкта. При цьому контроль фактичного витрачання будматеріалів, документальне відображення фактів покладається на виконроба, який заповнює звіт за єдиною формою М-29.

Порожній бланк форми М-29 (Excel) Порожній бланк форми М-29 (Excel)

М-29 заповнений зразок форми (Excel) М-29 заповнений зразок форми (Excel)

Як заповнити форму: покрокова інструкція

Документ відноситься до суворої звітності, тому ведення паперу має проводитися в чіткій відповідності з правилами (назви робіт, одиниці виміру, точність розрахунків і т.п.). Сам бланк форми М-29 містить 21 графу. Особливості заповнення наведені в таблиці (виконроб заповнює лише графи з 10 по 21 включно).

графикоментарі щодо заповнення

2 У цьому рядку насамперед потрібно прописати найменування різновиди будівельної роботи за прийнятою класифікацією (геодезичні, монтажні, оздоблювальні, і т.п.). Потім прописується назва конструктивного елементу і перелік будматеріалів, які будуть витрачені при його виготовленні. 4 Тут фіксуються одиниці виміру не тільки самого конструктивного елементу, але і всіх будматеріалів, з яких він буде виконаний (простим перерахуванням). 5 У цьому рядку фіксуються назви збірок, що містять виробничі норми, на які посилаються, обґрунтовуючи витрати (допускається скорочена назва документів). 6 У цьому рядку фіксуються норми витрат в перерахунку на 1 одиницю виміру будівельних робіт 8 Тут потрібно зафіксувати обсяг робіт (в натуральному вираженні), які заплановані на всіх етапах будівництва. Перераховуються всі види будматеріалів із зазначенням потреби на кожен вид робіт. 10-21 Ці рядки ведуться виконробом, причому саме за фактом - тобто під час будівництва. Прописується обсяг роботи відповідно до виду за 1 місяць, а також витрата по кожному будматеріали за формулою N * V, де N - витрата будматеріалу за нормативом, V - об'єм фактичних місячних робіт.

Якщо розбіжність між фактичним і нормативним витратою не пов'язане власне з будівельним процесом, такі матеріали списувати забороняється, і подібні ситуації ніяк не відбиваються в звіті за формою М-29. Таким чином, виконроб фіксує тільки технічно обґрунтовані розбіжності.

Як правило, будівництво ведеться протягом декількох років, тому в звітах заповнюється графа з підсумками по всьому році. Якщо ж об'єкт тільки почав освоюватися (тобто рік не пройшов), в цій графі ставиться прочерк.

Юридичне значення документа

Серед усіх звітних документацій, прийнятих в будівництві, окрему категорію складають документи, які фіксують процес освоєння будматеріалів протягом певного періоду часу. Форма М-29 є основною звітністю, яка дозволяє відстежувати витрата матеріалів з метою будівництва. Документ виконує 2 важливі функції:

 1. Перш за все, це основна звітна документація, згідно з якою здійснюється списання матеріалів у зв'язку з витратами на будівництво.
 2. Також згідно з цією формою можна відстежити фактичне витрачання, його можливе розбіжність з нормативним (відповідно до документами). Згодом звіти про розбіжності складаються з опорою на дані документа, складеного за формою М-29.

Особливості оформлення документа наступні:

 1. Його оформляє, веде і здає виконроб (або начальник дільниці).
 2. Якщо об'єкт досить великий, і на ділянці працює кілька виконробів, то документ ведеться тільки начальником цієї ділянки (або старшим виконробом).
 3. Працює принцип: «один об'єкт - один документ». Тобто якщо на ділянці зводиться відразу кілька будівельних споруд, то і бланків потрібно заповнити в рівно такій самій кількості. При цьому в інструкції щодо заповнення вказується, що під об'єктом розуміється не тільки сама будівля (капітельного нерухоме спорудження), але і його елементи, а також комунікації:
 • обладнання;
 • мережі комунікаційні (інженерні) - водоподача, водовідведення, тепло- і газопроводи, електричні мережі;
 • прибудови та надбудови.

Таким чином, в юридичному та бухгалтерському аспекті саме цей звіт дозволяє проаналізувати собівартість всіх проведених робіт на об'єкті (тобто дізнатися і собівартість всієї будівлі), встановити факт перевитрати (якщо такий є) і визначити його причини.

Звіт ведеться протягом усього року, тому, як правило, він складається з декількох сторінок. Сторінки прикладаються в хронологічному порядку і нумеруються. В кінці документа вказується загальна їх кількість. На наступний рік заводиться новий звітний документ.

Документ має уніфіковану форму, яка застосовується у всіх випадках, при контролі витрачання при будь-якому вигляді будівельних робіт:

 • пальові;
 • геодезичні;
 • оздоблювальні;
 • роботи по монтажу і багато інших.

До складу документа входять 2 розділу:

 1. Потреба в будматеріалах згідно з нормативними документами. Цей розділ оформляється виключно співробітниками виробничо-технічного відділу.
 2. Відомості про фактичну процесі витрачання матеріалів.

Таким чином, до обов'язків виконроба відносяться 3 ключові функції:

 1. Заповнення другого розділи форми.
 2. Здача звітності в технічний відділ.
 3. Фіксування розбіжностей між нормативом і фактом, пояснення їхніх причин в письмовому вигляді.

Документи, що використовуються при складанні звіту

Проведення звіту незалежно від конкретного об'єкта і виду робіт здійснюється тільки з використанням нормативних джерел різного рівня:

 1. Інформація про будівельні роботи, повний перелік яких можна знайти в журналі обліку.
 2. Нормативні дані, на підставі яких встановлюються допустимі обсяги витрачання по кожному різновиді будівельних робіт:
 • правила і методика, які були розроблені спеціальним відомством СРСР - Держбуд (вони мають загальне, універсальне застосування і до сих пір використовуються в різних міністерствах і державних структурах);
 • витратні норми, встановлені в конкретному органі, структурі або відомстві (наприклад, в Міністерстві будівництва Росії) - вони не є частиною міжвідомчих норм, але також використовуються в звітності;
 • витратні норми, які були розроблені на місцевому рівні (тобто в конкретній будівельної організації, БМУ і т.п.).
 1. Первинні документи, в яких відображаються відомості з обліку будматеріалів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Всі нормативні дані по витратах обов'язково забезпечуються посиланням на конкретний документ (назва, номер, дата затвердження, інші реквізити).

порядок ведення

Інструкція передбачає не тільки затверджену форму М-29, а й конкретний порядок ведення звітності, здачі документів, доробок, пояснення причин невідповідності фактичних і нормативних витрат. Виконробу або начальникові дільниці, який фіксує дані в звіті, слід виходити з такого порядку:

 1. Безпосередній контроль роботи виконроба щодо заповнення цього звіту здійснюється в виробничо-технічному відділі, а також в бухгалтерії, представники якої використовую дані для подальшого обліку витрат.
 2. У технічному відділі заводяться рівноцінні копії документа по кожному об'єкту капітального будівництва (тобто в точності такі ж форми М-29 і в точно такій же кількості).
 3. Періодичний контроль здійснюється щомісячно. Прораб здає заповнений звіт, представники технічного відділу та бухгалтерії знімають копію, запевняють її підписами.
 4. Далі можливі два варіанти розвитку. Якщо фактичне витрачання точно збігається з нормативним, документ просто підписується начальником будівельної компанії і повертається на руки виконробу протягом 4 робочих днів.
 5. Якщо ж в фактичне витрачання є невідповідності з нормативними (стосується тільки випадків завищення норми), то разом зі звітністю виконроб надає пояснювальну записку встановленої форми.

Якщо ж в фактичне витрачання є невідповідності з нормативними (стосується тільки випадків завищення норми), то разом зі звітністю виконроб надає пояснювальну записку встановленої форми

Документ також надається щомісяця. Після пояснень виконроба свій висновок виносить технічний відділ - його майстер і начальник. Керівник в самому кінці звіту ставить підпис, розшифровку і дату.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. З пояснювальної записки про розбіжності також знімається копія і зберігається разом з копією основної форми М-29.

Контроль поставки матеріалів

Окрему увагу виконроб приділяє процесу постачання будматеріалів, а також виробничих конструкцій для проведення робіт. Для цього у нього постійно повинна бути на руках так звана комплектувальні карта. Вона складається як мінімум в 3 примірниках:

 • для виконроба (залишається на руках протягом всього будівельного процесу);
 • для співробітників технічного відділу;
 • для компанії, що займається питаннями постачання будівельних робіт.

У картці відображаються обов'язкові відомості:

 • потреба в будматеріалах, а також конструкціях по окремому об'єкту;
 • відомості про особливості поставки необхідних матеріалів протягом всього року (планові і фактичні);
 • деталізація відомостей про постачання з описом за кожен місяць;
 • актуальні залишки на кінець календарного року.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Карта заповнюється з урахуванням конкретного виду будматеріалів і конкретного виду робіт (кладка цегли, установка панелей, обробка і т.п.).

Якщо відбувається перевитрата матеріалу (в зв'язку з будівельними помилками, неякісними матеріалами або іншими причинами) виконроб становить пояснювальну записку по точно такій же формі, як наведено вище. У ній пояснюються причини розбіжності і обґрунтовується необхідність збільшення поставки того чи іншого виду будматеріалу (з точним зазначенням кількості).

Відео

Поділитися посиланням:

Популярные новости
Шумоизолируем стены и перекрытия потолка в каркасном доме
Комфортная атмосфера личного пространства деревянного дома во многом зависит от качественной звукоизоляции. Несмотря на то, что дерево хороший проводник шума, каркасный дом достаточно тихий. Это обусловлено
Звукоизоляция квартиры своими руками: как сделать шумоизоляцию стен, пола и потолка
Многих жителей многоквартирных домов волнует вопрос шумных соседей. Особенно остро стоит этот вопрос для жителей панельных домов, где стены тонкие и хорошо пропускают звук. Сегодня мы расскажем, как делается
Звукоизоляция пола в деревянном доме своими руками — пошаговые инструкции! — Своими руками
Старые деревянные дома сейчас уже редкость, но мода на здоровый образ жизни и экологию привела к тому, что этот тип жилья стал востребованным. Дачи и загородные дома часто строятся из дерева, и их владельцам
Звукоизоляция пола в деревянном доме
Старые деревянные дома сейчас уже редкость, но мода на здоровый образ жизни и экологию привела к тому, что этот тип жилья стал востребованным. Дачи и загородные дома часто строятся из дерева, и их владельцам
Межэтажное утепление и звукоизоляцияв деревянном доме: выбор материала и технология работ
Содержание статьи: Чердачное перекрытие частного дома из дерева должно обладать хорошими теплоизоляционными и звукоизолирующими характеристиками. Если коттедж одноэтажный, то добиться этого достаточно
Звукоизоляция стен своими руками от соседей в квартире, в деревянном доме и пр, материалы, видео
Звук оказывает заметное влияние на нашу психику, эмоциональное и физическое состояние. Если в работе, отдыхе или на досуге вас сопровождает даже незначительный шум, это приводит к стрессу, снижению остроты
Шумоизоляция
огда о жилом доме говорят как об элитном объекте, подразумевается, что его потребительские свойства по основным критериям, характерным для жилого здания, существенно выше аналогичных параметров типового
Самый лучший материал для шумоизоляции стен
Практически каждый человек после проведенной за стенами фасада с панелями под дерево бессонной ночи задается вопросом, насколько качественна в его доме шумоизоляция стен, является ли предлагаемые в настоящее
Звукоизоляция стен в деревянном доме что лучше
Надежная шумоизоляция стен в деревянном доме должна монтироваться в процессе основного строительства. Материалы, значительно снижающие уровень проникающего шума, очень часто используются и как утеплитель
Звукоизоляция квартиры в панельном доме
Те, кто живет в панельном доме, каждый день сталкивается с плохой шумоизоляцией своей квартиры, то соседи громко гуляют, то кто-то на 5 этаже дрелью работает. И у всех появляется желание – сделать звукоизоляцию
Все новости